کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

كميسيون امنيت و ضد تروريسم: دستورالعمل سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح رژيم تشكيل تيم‌هاي سركوبگر واكنش سريع ۲۲ نفره و تجهيز و تسليح آنها با پول هلدينگ‌هاي اقتصادي در بسيج ادارات فارس و آذربايجان شرقي مستقر در پتروشيمي در آبان ۱۴۰۱

 


دستورالعمل سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح رژيم
تشكيل تيم‌هاي سركوبگر واكنش سريع ۲۲ نفره و تجهيز و تسليح آنها با پول هلدينگ‌هاي اقتصادي
در بسيج ادارات فارس و آذربايجان شرقي مستقر در پتروشيمي در آبان ۱۴۰۱

حفاظت اطلاعات سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح رژيم، صلاحيت نفرات معرفي شده بسيج پتروشيمي‌ها براي تيم واكنش سريع جهت سركوب قيام را مورد بررسي قرار مي‌دهد

كميسيون امنيت و ضد تروريسم شوراي ملي مقاومت به اطلاع كاركنان و زحمتكشان پتروشيمي در تبريز و شيراز مي‌رساند

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح
تاريخ : ۲۳/۰۸/۱۴۰۱
طبقه بندي : خيلي محرمانه
فوريت : فوري
از : معاونت اقتصادي ساتا
به: گيرندگان محترم ذيل
موضوع: اقدامات تاميني و حفاظتي مراكز حساس اقتصادي
… با عنايت به مصوبات جلسه مورخ ۲۱/۰۸/۱۴۰۱در خصوص اقدامات تأميني و حفاظتي بازرسي سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مصوب گرديد:
1-حوزه مقاومت بسيج … نسبت به تشكيل تيم واكنش سريع طبق گروه هاي ۲۲ نفره ذيل بسيج ادارات كل استان فارس و آذربايجان شرقي مستقر در پتروشيمي تبريز و شيراز با استفاده از نيروهاي همان پتروشيمي اقدام نمايند مجوزهاي لازم نيز توسط حوزه … اخذ گردد.
2-حفاظت اطلاعات ساتا، نفرات معرفي شده بسيج پتروشيمي‌ها براي تيم واكنش سريع را مورد بررسي صلاحيتي قراردهد حداكثر مدت بررسي ۱۵ تعيين گرديد.
3-كليه هزينه هاي تشكيل، آموزش، تجهيز و تسليح اين تيم ها از محل هلدينگ هاي اقتصادي شركت هاي مربوطه تأمين گردد.
4-در اسرع وقت (۲۴ساعت آينده) تيمي متشكل از بازرسي، بسيج حفاظت بازديدي از اين ۲ پتروشيمي انجام و اقدامات لازم صورت پذيرد.
خواهشمند است دستور فرماييد اقدامات لازم در راستاي اجراي مصوبات مذكور مبذول گردد.
معاون اقتصادي سازمان تامين اجتماعي ن م (نيروهاي مسلح)
كامران پورمحمدي

آدرس: تهران -بزرگراه سردار سليماني-پل سيدخندان-خيابان شهيد كابلي (دبستان سابق) -ساختمان ولي امر

شوراي ملي مقاومت ايران
كميسيون امنيت و ضد تروريسم
۶ فروردين ۱۴۰۲ (۲۶ مارس ۲۰۲۳)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا