اطلاعیه‌های دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران - سال ۱۴۰۳

حمله مأموران و مزدوران اطلاعات آخوندها به خودروی خانم گیسو شاکری هنرمند مقاومت

حمله مأموران و مزدوران اطلاعات آخوندها به خودروی خانم گیسو شاکری هنرمند مقاومت

روز گذشته ( ۱۹ تیرماه ۱۴۰۳) مأموران و مزدوران اطلاعات بدنام فاشیسم دینی حاکم بر ایران، در یک اقدام زبونانه و جنایتکارانه شیشه خودروی خانم گیسو شاکری هنرمند مقاومت را شکسته و به آن خسارت وارد کردند. خانم شاکری پیش از این نامه های تهدید آمیز از سوی مزدوران دریافت کرده بود.

آزادی دژخیم حمید نوری و تحویل او به دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم بر ایران، این رژیم را در تعرض به پناهندگان و اعضا و هواداران مقاومت در سوئد جری‌تر کرده است، امری که رژیم بحران زده آخوندها بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز دارد.

مقاومت ایران ضمن محکوم کردن این حمله بزدلانه و با تأکید بر اینکه مسئولیت حفاظت خانم شاکری بر عهده دولت سوئد است از این دولت و مقامات قضایی و پلیس سوئد میخواهد عاملان و آمران این اقدامات جنایتکارانه را شناسایی و مجازات کنند و به اطلاع عموم برسانند. ماموران و مزدوران اطلاعات و سپاه پاسداران از این کشور باید اخراج شوند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۰ تیر ۱۴۰۳(۱۰ ژوئیه ۲۰۲۴)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا