ابوطالبی، سفیر جدید ملایان در سازمان ملل سازماندهنده ترور نماینده مقاومت ایران در رم در سال1993

دکمه بازگشت به بالا