اذعان فاشیسم دینی حاکم بر ایران به اینکه انتقال ساکنان اشرف به لیبرتی پروژه رژیم آخوندی است

دکمه بازگشت به بالا