استقبال از ”پیمان تجارت اسلحه” و فراخوان به توقف فوری انتقال هرگونه سلاح به آخوندها

دکمه بازگشت به بالا