سال ۱۳۹۳

استقبال از ”پیمان تجارت اسلحه” و فراخوان به توقف فوری انتقال هرگونه سلاح به آخوندها

 انتقال سلاح به عراق باید تا تضمین امنیت مجاهدان لیبرتی و دیگر شهروندان بیگناه متوقف شود. بان كی مون، دبیر كل ملل متحد، اعلام كرد «پیمان تجارت اسلحه» كه توسط 130 كشور امضاء شده است از روز 24 دسامبر 2014  به مرحله اجرا در می آید.

مقاومت ایران ضمن استقبال از این پیمان كه یك گام مهم در راستای صلح و امنیت جهانی است،

امضاكنندگان را به توقف فوری هرگونه انتقال یا فروش سلاح یا قطعات و اجزاء آن به ملایان حاكم بر ایران فراخوانده و خواستار خودداری از فروش یا انتقال سلاح به عراق تا تضمین امنیت مجاهدان لیبرتی و دیگر شهروندان بیگناه است.

این پیمان تصریح می كند: انتقال هرگونه سلاح و مهمات در صورتی كه در «نسل كشی، جنایات علیه بشریت، نقضهای جدی كنوانسیونهای 1949ژنو، حملاتی كه علیه هدفهای غیرنظامی یا شهروندان حفاظت شده یا دیگر جنایات جنگی همانطور كه در توافقات بین المللی تعریف شده است» به كار گرفته شود. ممنوع است.

این پیمان تأكید می كند سلاحهای انتقالی نباید «صلح و امنیت» را به خطر اندازد و در نقض جدی یا تسهیل نقض قانون انسان دوستانه بین المللی، قانون حقوق بشر بین المللی، كنوانسیونهای بین المللی یا پروتكلهای مربوط به تروریسم و «جنایتهای سازمان یافته فرا ملیتی» به كار گرفته شود.

بر اساس این پیمان صدور سلاحهایی كه تعهدات كشورهای عضو پیمان را بر اساس مصوبات شورای امنیت تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به خصوص در مورد تحریمهای تسلیحاتی نقض كند، ممنوع است. در همه موارد فوق انتقال قطعات و اجزاء اسلحه نیز ممنوع است.

زرادخانه فاشیسم دینی حاكم بر ایران كه در اساس از طریق واردات از كشورهای دیگر پر می شود، به طور كامل در خدمت نقض معاهدات و قوانین ذكر شده در این پیمان است و صدور هر قطعه سلاح اعم از كوچك یا بزرگ، سنگین یا سبك به این رژیم پیمان تجارت اسلحه را نقض می كند.

این تسلیحات در خدمت كشتار مردم ایران و دستگیریهای گسترده و سركوب تظاهرات و اعتراضات مردمی و اعدامهای جمعی یا در خدمت جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل كشی، نقض قانون انساندوستانه و قانون حقوق بشر بین‌المللی در داخل ایران یا در سوریه و عراق و لبنان و یمن است. بی جهت نیست كه نه رژیم ایران و نه دولت عراق و رژیم اسد به این معاهده نپیوسته اند.

شش قتل عام وحشیانه در اشرف و لیبرتی، زندانی كردن جمعی و خودسرانه پناهندگان ایرانی، محاصره جنایتكارانه مجاهدان اشرفی همچنانكه قتل عام شهروندان بیگناه در عراق همه با سلاحهایی صورت می گیرد كه از سوی كشورهای امضاكننده این پیمان به عراق ارسال شده است.

مقاومت ایران از كشورهای امضاكننده به ویژه كشورهای غربی می خواهد از ارسال هر گونه سلاح به رژیم ایران خودداری كنند و فروش سلاح به عراق را مشروط به عدم استفاده در كشتار بیگناهان به خصوص پناهندگان ساكن لیبرتی و تأمین و تضمین امنیت آنها كه افراد حفاظت شده تحت كنوانسیون 4 ژنو و پناهندگان سیاسی هستند، بنمایند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

5دی 1393 (26دسامبر2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا