اشغال اشرف- شماره ۳۵

  • اشغال اشرف- شماره ۳۵

    نیروهای عراقی در انتقال مجروحان به بیمارستان کارشکنی و نیروهای آمریکایی در تخلیه مجروحان اقدامی نمی کنند  نیروهای سرکوبگر عراقی…

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا