اشغال اشرف – شماره ۵۵

  • اشغال اشرف – شماره ۵۵

    احداث مواضع جدید جنگی علیه ساکنان اشرف به دستور مالکی.  از روز یکشنبه ۲۱فروردین (۱۰ آوریل۲۰۱۱) سه گردان مهندسی از…

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا