اشغال اشرف – شماره ۹۵

  • اشغال اشرف – شماره ۹۵

    تأسیس یک ایستگاه جدید شکنجه روانی و افزایش بلندگوها به ۲۸۰  عوامل اطلاعات آخوندی، با کمک نیروهای مسلح عراقی، روز…

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا