اعدام چهار زندانی در کرمان و بهبهان و شادگان. شمار اعدامها طی ۱۰روز به ۱۹تن رسید

دکمه بازگشت به بالا