سال ۱۳۸۹

اعدام چهار زندانی در کرمان و بهبهان و شادگان. شمار اعدامها طی ۱۰روز به ۱۹تن رسید

رژیم آخوندها دو زندانی به نامهای فیض الله و نظر را روز شنبه ۲۸فروردین در زندان کرمان به دار آویخت. اعدام شدگان اهل زاهدان و از طایفه براهوئی بودند.

رژیم آخوندها در هراس از نفرت گسترده مردم ستمزده سیستان و بلوچستان, زندانیان بلوچ را در شهرهای خارج از این استان اعدام می کند. پیش از این در روز ۱۹فروردین دو زندانی در شهرهای بهبهان و شادگان در جنوب کشور به دار آویخته شدند.

در بهبهان زندانی در مقابل چشمان وحشتزده مردم به دار آویخته شد. مردم انزجار خود از این اقدام جنایتکارانه را با هو کردن عوامل نیروهای سرکوبگر ابراز کردند. بدین ترتیب شمار اعدامها طی ۱۰روز اخبر به ۱۹تن بالغ می شود. 
مقاومت ایران عموم مراجع و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگران دستگیریهای خودسرانه و اعدام را به محکوم کردن شمار فزاینده اعدامها و اقدام فوری برای متوقف کردن این روند جنایت بار فرا می خواند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳۰فروردین۱۳۸۹(۱۹آوریل۲۰۱۰)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا