اعزام شكنجه گران از تهران به سنندج و مهاباد برای بازجویی از دستگیرشدگان

دکمه بازگشت به بالا