سال ۱۳۹۴

اعزام شكنجه گران از تهران به سنندج و مهاباد برای بازجویی از دستگیرشدگان

فراخوان به اقدام فوری برای آزادی سریع بازداشت شدگان خیزش مهاباد. رژیم ضدبشری آخوندی گروهی از سردژخیمان وزارت اطلاعات را برای شكنجه و بازجویی از بازداشت شدگان خیزش مهاباد و تظاهرات اعتراضی هفته گذشته به سنندج و مهاباد اعزام كرده است. این شكنجه گران در هماهنگی با اداره كل اطلاعات در استانهای كردستان و آذربایجان غربی به زندانهای شهرهای مختلف این منطقه منتقل می شوند.

در جریان قیام 17اردیبهشت مردم مهاباد و اعتراضات مردم دیگر شهرهای این منطقه در روزهای پس از آن، صدها تن بازداشت شدند. بازداشت شدگان علاوه بر زندانهای مهاباد و سنندج به زندانهای ارومیه، میاندوآب و نقده منتقل شدند.

همزمان با اعزام دژخیمان از تهران، سركوب و كنترل زندانها و حضور نیروهای سركوبگر در داخل آنها در این منطقه به طور قابل توجهی شدت یافته است. در زندان مهاباد ملاقات هفتگى زندانیان به حالت تعلیق درآمده و تلفن زندانیان نیز قطع شده است. همچنین شكنجه گران اقدام به بازرسى غیرمعمول بندها و بازجویى از بسیاری از زندانیان سیاسى می كنند.

مقاومت ایران عموم مردم به ویژه جوانان منطقه را به حمایت از دستگیرشدگان قیام مهاباد و همبستگی با خانواده‌‌های آنها فرا می خواند. همچنین از مراجع بین المللی به خصوص كمیسر عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، گزارشگران بازداشتهای خودسرانه و شكنجه می خواهد جنایتهای رژیم آخوندی در كردستان ایران را محكوم كنند  و برای توقف شكنجه و آزادی فوری عموم بازداشت شدگان خیزش مهاباد و شهرهای دیگر كردستان اقدامی سریع و مؤثر به‌عمل آورند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

24 اردیبهشت 1394 (14 مه 2015)

 

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا