افزایش سرسام آور قیمت سوخت، تورم و فقر عمومی را تشدید می‌كند

دکمه بازگشت به بالا