سال ۱۳۹۳

افزایش سرسام آور قیمت سوخت، تورم و فقر عمومی را تشدید می‌كند

 روحانی با فشار بر مردم محروم در صدد حفظ نظام آخوندی است در حالیكه بخش عمده ثروت كشور صرف سركوب، تروریسم و جنگ افروزی خارجی و چپاول آخوندها می‌شود.

رژیم ضد بشری آخوندی كه همه سرمایه های مردم ایران و همه ظرفیتهای اقتصادی كشور را نابود كرده است، از بامداد امروز بهای بنزین سهمیه یی را 75 درصد و بهای بنزین آزاد را 50 درصد و بهای گازوییل را 66 درصد افزایش داده است. این اقدام ضد مردمی تنها باعث افزایش تورم و گرانی و فقر و تهیدستی بیشتر عموم مردم می‌شود.

مردمی كه بیشتر آنها با استانداردهای اعلام شده خود رژیم زیر خط فقر به سر می برند.

گران كردن قیمت سوخت كه یكی از حیاتی ترین نیازهای روزمره مردم است، آنهم در این ابعاد نشان می‌دهد كه آخوند روحانی با افزایش فشار بر مردم می‌خواهد، نظام پوسیده آخوندی را سر پا نگهدارد. این آن روی سكه افزایش اعدام و سركوب و نقض وحشیانه حقوق بشر پس از روی كار آمدن این آخوند شیاد است.

افزایش سرسام آور قیمت سوخت به بهانه تأمین یارانه ها در حالی صورت می‌گیرد كه بخش اعظم ثروت كشور و به خصوص در آمد نفت صرف سركوب داخلی و پروژه ضد ملی دستیابی به سلاح اتمی و صدور تروریسم و جنگ افروزی خارجی و به ویژه برای قتل عام مردم سوریه و جلوگیری از سقوط بشار اسد می‌شود یا توسط سردمداران رژیم چپاول و به حسابهای بانكی آنها در خارج سرازیر می گردد. 

مردم ایران در حالی باید افزایش قیمت سوخت را تحمل كنند كه تنها یكی از بنیادهایی كه در كنترل شخص خامنه ای است 95 میلیارد دلار سرمایه دارد (خبرگزاری رویتر-20آبان 92). امپراطوری عظیمی كه تمامی در آمد آن بدون هیچ كنترلی صرف سركوب و كشتار و ترور می شود. بخش اصلی اموال این بنیاد به بهانه های مختلف از مردم غصب شده است.

به گفته محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت روحانی 2.4 میلیون نفر(حدود 3 درصد جمعیت) از یارانه‌ها انصراف دادند  یعنی 97درصد خانواده ها برای گرفتن یارانه ثبت نام كرده اند (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس-تسنیم-3 اردیبهشت) كه این خود از ابعاد فقر و نابودی قشر متوسط در جامعه ایران خبر می دهد. از سوی دیگر به گفته اسماعیل جلیلی، عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس رژیم مطابق فرمهای ثبت شده درآمد  بیش از 80 درصد مردم کمتر از 600 هزار تومان است (خبرگزاری تسنیم-31فروردین).  این در شرایطی است كه متوسط خط فقر در كشور برای یك خانواده 1.800.000  تومان است. یعنی اكثر مردم ایران درآمدشان یكسوم رقمی است كه رژیم به عنوان خط فقر مشخص كرده است. ضمن اینكه میزان یارانه برای یك خانوار 4نفری 180000 تومان است كه تنها 10درصد حداقل در آمد بالای خط فقر را تأمین می كند.

رژیم آخوندی با افزایش قیمت بنزین چندین برابر آنچه تحت یارانه در اختیار مردم می‌گذارد، از جیب آنها بیرون می آورد و بدون تردید فقر و بیكاری ابعاد مضاعفی پیدا خواهد كرد.

تا رژیم چپاولگر و ضد انسانی آخوندی سر كار است فقر و تورم و بیكاری تشدید می‌شود. اقتصاد ایران كه طی 35 سال ویران شده است، تنها با سرنگونی این رژیم و استقرار دموكراسی و حاكمیت مردم، احیا و باز سازی می شود.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

5اردیبهشت1393 (25 آوریل 2014)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا