ایران: اذعان خبرگان آخوندی بر عدم مشروعیت و مقبولیت نظام و اینكه انتخابات تنها برای تحكیم دیكتاتوری دینی است

دکمه بازگشت به بالا