ایران: شعارهای «دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» در سخنرانی روحانی

دکمه بازگشت به بالا