با تجلیل از شهیدان قیام اول اسفند خانم رجوی گفت قیام تا سرنگونی رژیم آخوندی ادامه خواهد یافت

دکمه بازگشت به بالا