سال ۱۳۸۹

با تجلیل از شهیدان قیام اول اسفند خانم رجوی گفت قیام تا سرنگونی رژیم آخوندی ادامه خواهد یافت

خانم مریم رجوی, رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران جامعه جهانی را به محکوم کردن سرکوب وحشیانه قیام روز یکشنبه در سراسر ایران که به شهادت شماری از تظاهرکنندگان و زخمی شدن شمار بیشتری از آنان و دستگیری گروه کثیری منجر شد، فراخواند.

در میان کسانی که در تظاهرات روز یکشنبه به دست نیروهای سرکوبگر به شهادت رسیدند، حامد نور محمدی، دانشجو در به چشم می خورد

خانم رجوی ضمن تجلیل از این شهیدان، گفت این وحشیگری و قساوت، هرگز نخواهد توانست خامنه ای و نظام فرتوت و در هم شکسته او را از سرنگونی محتوم نجات دهد. قیام مردم ایران با شعار «مرگ بر خامنه ای» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» تا رسیدن به نتیجه نهایی ادامه خواهد یافت. کشتن تظاهرکنندگان، دستگیری و شکنجه تظاهرکنندگان و اعدام زندانیان سیاسی بر شتاب سرنگونی این رژیم خواهد افزود. 
خانم رجوی گفت : اکنون که امواج تغییر سراسر خاورمیانه و شمال آفریقا را فرا گرفته , ادامه سیاست مماشات با فاشیسم مذهبی حاکم بیش از هر زمان دیگر خسارت بار و محکوم به شکست است. این رژیم ضدبشری شایستگی عضویت در خانواده ملل را ندارد. باید از ملل متحد طرد و مورد تحریم همه جانبه قرار گیرد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۳ اسفند۱۳۸۹ (۲۲فوریه۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا