به دنبال اعدام چهار زندانی سیاسی از هموطنان عرب مقاومت ایران بار دیگر به ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت فرا می خواند

دکمه بازگشت به بالا