سال ۱۳۹۲

به دنبال اعدام چهار زندانی سیاسی از هموطنان عرب مقاومت ایران بار دیگر به ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت فرا می خواند

 مقاومت ایران اعدام جنایتكارانه چهار زندانی سیاسی از هموطنان عرب از اهالی شادگان اهواز را به دست فاشیسم دینی حاكم بر ایران را به خانواده ها و بازماندگان آنان تسلیت می گوید و عموم مردم ایران به ویژه جوانان غیور و شرافتمند خوزستان را به همدردی و همبستگی با آنان فرا می خواند.

این زندانیان به نامهای غازی عباسی، عبدالرضا امیر خنافره، عبد الامیر مجدمی و جاسم مقدم پناه سال گذشته توسط دژخیمان قضاییه آخوندی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اقدام مسلحانه، فساد فی‌الارض و اتهام آخوندساخته محاربه به اعدام محكوم شدند. آنها در روز 12آبان ماه به طور ناگهانی از زندان كارون اهواز به نقطه نامعلومی منتقل و سپس اعدام شدند. عوامل رژیم در هراس از اعتراضات مردمی، خبر اعدام آنان را یك ماه بعد به خانواده هایشان داده اند اما همچنان از افشای محل دفن آنها خودداری می كنند.

سالها است غرب با زنجیره یی از مذاكرات بی انتها و بی نتیجه بر سر مسأله اتمی بر نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران و بر اعدامهای فزاینده و مجازاتهای وحشیانه و قرون وسطایی مانند در آوردن چشم از حدقه و بریدن گوش   و قطع دست چشم پوشیده است. سكوت و بی عملی در مقابل امواج اعدامهای جمعی بعد از روی كار آمدن آخوند روحانی كه به ویژه زندانیان سیاسی و  هموطنان كرد و بلوچ و عرب را شامل می شود، به هر بهانه یی كه باشد، مشوق این رژیم در ادامه جنایات ضد بشری اش است

مقاومت ایران بار دیگر بر ضرورت ارجاع پرونده نقض سیستماتیك حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد تأكید می كند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

15 آذر 1392 (6دسامبر2013)

 

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا