بیانیه كنگره آزادگان سوریه: ما در یك جبهه مشترك علیه دشمنی مشترك به نام رژیم ملاهای حاكم بر ایران مبارزه می كنیم

دکمه بازگشت به بالا