بیانیه مشترک ۲۸سازمان و تشکل جامعه مدنی اقلیم کردستان عراق: فراخوان به آزادی فوری گروگانهای اشرفی و تأمین امنیت بین المللی برای لیبرتی

دکمه بازگشت به بالا