تخریب و آسیب رساندن شدید به بنگالهای معلولان توسط نیروهای عراقی

دکمه بازگشت به بالا