جان باختن یك دستفروش محروم تبریزی كه در اعتراض به ستم رژیم آخوندی خود را به آتش كشیده بود

دکمه بازگشت به بالا