سال ۱۳۹۴

جان باختن یك دستفروش محروم تبریزی كه در اعتراض به ستم رژیم آخوندی خود را به آتش كشیده بود

روز سه شنبه اول اردیبهشت ماه حمید فرخی، یك دستفروش محروم تبریزی كه در روز 24فروردین در اعتراض به ستم و سركوب رژیم آخوندی خود را در مقابل شهرداری منطقه هشت تبریز به آتش كشیده بود، بر اثر شدت سوختگی جان خود را از دست داد.

او كه 43ساله بود برای پس گرفتن اموال ناچیزش كه توسط نیروهای سركوبگر مصادره شده بود، به شهرداری مراجعه كرد. اما آنها نه تنها از پس دادن اموال بساط محقر او كه تنها وسیله امرار معاش خود و خانواده اش بود خودداری كردند، بلكه او را كه از شدت تأثر و زیر فشار انواع معضلات، تهدید به خودكشی می كرد، به سخره گرفتند و او را تحریك به خودكشی كردند.

پیش از این عبدالكریم احمدی، یك كارگر محروم از اهالی دیواندره كردستان، متأهل و پدر دو فرزند، در روز اول فروردین در سن 60سالگی خود را حلق آویز كرد. او كه توانایی تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی را برای خود و خانواده اش نداشت، پس از تحمل سالها مشقت سرانجام به زندگی خود پایان داد. در روز دوم فروردین نیز، یونس عساكره كارگر محروم 31ساله، از هموطنان عرب اهل خرمشهر كه 10روز پیش از آن، در اعتراض به حملات مكرر نیروهای سركوبگر به دكه او و ممانعت از كسب و كار محنت بارش، خود را به آتش كشیده بود، جان باخت.

عموم كارگران و زحمتكشان ایران در شرایطی با فقر و گرسنگی و بیكاری دست به گریبانند كه سرمایه های هنگفت ایران با سیاستهای ضد میهنی این رژیم یا صرف سركوب داخلی، صدور تروریسم و جنگ افروزی در منطقه و پروژه های شوم اتمی می شود یا توسط سران رژیم چپاول می گردد.

تا این رژیم هست سركوب و فقر و گرسنگی و فحشا و اعتیاد ادامه دارد. تنها راه پایان بخشیدن بر این همه ستم و سركوب سرنگونی رژیم ضد بشری آخوندی و استقرار دموكراسی و حاكمیت مردمی است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول اردیبهشت 1394 (21 اوریل 2015)

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا