جلوگیری نیروهای عراقی از استفاده از لیفتراك و ورود بنزین و حمل بارهای سنگین توسط ساكنان لیبرتی

دکمه بازگشت به بالا