سال ۱۳۹۳

جلوگیری نیروهای عراقی از استفاده از لیفتراك و ورود بنزین و حمل بارهای سنگین توسط ساكنان لیبرتی

نیروهای عراقی بیش از 140روز است از استفاده ساكنان لیبرتی از لیفت تراكهای خودشان جلوگیری می كنند و ساكنان مجبورند بارهای سنگین را با دست یا بر روی دوش جابه جا كنند. چیزی كه  باعث بروز بیماریهای شدید استخوانی و دردهای شدید كمر و دست در میان آنان شده است. یونامی به رغم مراجعات و مكاتبات مكرر و روزانه ساكنان هیچ اقدام مؤثری به عمل نیاورده است.

در جریان انتقال ساكنان به لیبرتی دولت مالكی از انتقال دهها لیفتراك ساكنان جلوگیری كرد. در نوامبر 2012 در یك توافق سه جانبه (یونامی، دولت عراق و ساكنان) دو لیفتراك از اشرف به لیبرتی منتقل شد. اما نیروهای عراقی آنها را در مركز پلیس نگهداری كردند و گفتند ساكنان روزانه آن را تحویل گرفته و بعد از استفاده برگرداندند. از همان ابتدا استخبارات در نقض این توافق، چند روز یك بار لیفتراك ها را به ساكنان می داد، اما اكنون پنجمین ماه است كه حتی یك بار نیز لیفتراك ها به ساكنان داده نشده است.

نیروهای عراقی سومین هفته متوالی است كه بار دیگر از ورود بنزین به لیبرتی جلوگیری می كنند. ساكنان از ابتدای ورود به لیبرتی، هر هفته 400 لیتر بنزین برای تعداد محدودی خودرو در لیبرتی كه در اساس برای رفت و آمد بیماران، مجروحان، معلولان استفاده می شود، وارد می كردند.

محروم كردن ساكنان از لیفتراكها و خودروهای آنها، چیزی جز شكنجه فیزیكی و روانی ساكنان نیست و نقض آشكار معاهدات و قانون انساندوستانه و قانون حقوق بشر بین المللی است و مسئولان آن باید محاكمه و مجازات شوند.

در همین حال اطلاعات آخوندها كه از خشم و نفرت عموم مردم و محكومیتهای بین المللی نسبت به جنایت اسیدپاشی علیه زنان و دختران و اعدام ریحانه جباری، به شدت نگران شده اند، در سایتهای زنجیره یی خود تهدید كرده است كه ضربه دیگری به لیبرتی وارد خواهد كرد. این سایتها در یك متن كلیشه یی نوشتند: مجاهدین «به جای این که سعی کند از آب گل آلود اسیدپاشی ماهی بگیرد باید به فکر جا و مکان دیگری غیر از لیبرتی باشد … حزب الله عراق و فرزندان انتفاضه شعبانیه این کشور بدشان نمی آید پس از فیصله دادن به قائله تکفیری‌های داعش، ضرب شستی نیز به منافقین در لیبرتی نشان دهند».

مقاومت ایران با توجه به تعهدات مكرر و مكتوب دولت آمریكا و ملل متحد در قبال امنیت و سلامت ساكنان لیبرتی، خواهان مداخله فوری برای پایان دادن به محاصره جنایتكارانه لیبرتی و از جمله آزاد كردن ورود بنزین و استفاده از لیفتراك می باشد. مقاومت ایران همچنین عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر و حقوق پناهندگان را به یك كارزار جهانی برای پایان دادن به این محاصره ضد انسانی فرا میخواند.

 

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

7آبان 1393 (29اكتبر 2014)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا