خانم رجوی: اجماع جامعه جهانی در محکومیت نقض سیستماتیک و وحشیانه حقوق بشر در ایران ارجاع پرونده آن به شورای امنیت

دکمه بازگشت به بالا