خانم رجوی از تحریمهای جدید آمریکا، انگلستان و کانادا علیه رژیم آخوندی استقبال کرد و خواستار تحریم کامل نفتی و مالی و تجاری شد

دکمه بازگشت به بالا