سال ۱۳۹۰

خانم رجوی از تحریمهای جدید آمریکا، انگلستان و کانادا علیه رژیم آخوندی استقبال کرد و خواستار تحریم کامل نفتی و مالی و تجاری شد

خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، از تحریمهای جدید آمریکا و انگلستان و کانادا علیه فاشیسم دینی حاکم بر ایران و فراخوان ریاست جمهوری فرانسه برای تحریمهای نفتی و بانکی علیه این رژیم استقبال نمود و خواستار اعمال تحریمهای همه جانبه نفتی، مالی، تجاری، فنی و دیپلوماتیک علیه این رژیم قرون وسطایی شد، به نحوی که همچون گذشته قادر به دور زدن این تحریمها و به سخره گرفتن اراده جامعه جهانی نباشد.

 وی افزود: این تحریمها که مقاومت ایران، سالهاست خواهان اعمال آنست یک گام اجتناب ناپذیر و جزء ضروری از یک سیاست درست برای جلوگیری از دستیابی این رژیم قرون وسطایی به بمب اتمی و مقابله با صدور تروریسم و نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر توسط آن است. معامله و تجارت با ملایان حاکم بر ایران، در سه دهه گذشته نقش سوخت رسانی به سپاه پاسداران و ماشین سرکوب و صدور تروریسم و برنامه تسلیحات اتمی این رژیم داشته است.

خانم رجوی شورای امنیت ملل متحد. کشورهای گروه ۸ و کشورهای همسایه ایران را به اعمال تحریمهای همه جانبه مالی و نفتی علیه رژیم ایران فراخواند و یادآور شد این تحریمها مورد حمایت اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران است که خواهان سرنگونی ملایان سرکوبگر هستند.

به دنبال انتشار گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی خانم رجوی، تاکید کرده بود: تحریمها در مورد این رژیم ضروریست اما جواب بمب اتمی نیست. جواب در «راه حل سوم» و سرنگونی فاشیسم دینی و از میان برداشتن مراکز اتمی و تروریستی آن است. از این رو تأکید می‌کنم تنها راه جلوگیری از دستیابی دیکتاتوری تروریستی حاکم بر ایران به بمب اتمی و تنها راه تضمین صلح و امنیت بین المللی، تغییر این رژیم و استقبال از یک ایران دموکراتیک و غیر اتمی است.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

اول آذر۱۳۹۰ (۲۲نوامبر۲۰۱۱)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا