خانم رجوی از تعطیل سفارت نروژ در تهران و سفارت رژیم آخوندی در لندن استقبال کرد و کشورهای اروپایی را به قطع رابطه با رژیم ایران فراخواند

دکمه بازگشت به بالا