خانم رجوی: اظهارات خامنه ای بیانگر تلاشی مذبوحانه برای سمت دادن قیامهای مردمی به سوی ارتجاع مذهبی است

دکمه بازگشت به بالا