خانم رجوی با استقبال از راه حل مسالمت آمیز موافقت مجاهدان اشرف را با انتقال ۴۰۰ تن از آنان به کمپ آزادی با تضمین حداقلهای حفاظت و سلامت اعلام کرد

دکمه بازگشت به بالا