خانم رجوی با استقبال از پنجاه و هفتمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در ملل متحد جامعه جهانی را به طرد رژیم ملایان فراخواند

دکمه بازگشت به بالا