خانم رجوی با درود با بازاریان اعتصابی گفت: هیچ بخشی از جامعه ایران از تعدی و تجاوز رژیم در امان نیست

دکمه بازگشت به بالا