خانم رجوی به خانم کلینتون اطلاع داد در صورتی که اطمینانهای حداقل در کمپ لیبرتی تأمین نشود اگر دولت عراق جلوگیری نکند همه ساکنان اشرف و لیبرتی آماده اند در ماه مارس، عراق را با اموال منقولشان ترک کنند

دکمه بازگشت به بالا