خانم رجوی تلاش مذبوحانه خامنه ای برای کارشکنی در طرح دولت فلسطین را محکوم کرد

دکمه بازگشت به بالا