خانم رجوی جنایت تروریستی تونس را محكوم و با رئیس جمهور تونس ابراز همبستگی می كند

دکمه بازگشت به بالا