دانیل میتران اعدام تظاهرکنندگان در ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی بلادرنگ دستگیر شدگان قیام شد

دکمه بازگشت به بالا