درهای کمپ لیبرتی باید به روی وکیلان و خبرنگاران باز باشد و بتوانند با ساکنان دیدار و گفتگو کنند

دکمه بازگشت به بالا