دولت عراق در یک اقدام ضد انسانی از انتقال امکانات ضروری معلولان و مجروحان به لیبرتی جلوگیری کرد

دکمه بازگشت به بالا