رئیس جمهور برگزیده مقاومت: نمایش انتخابات با انقباض کامل و اجتناب ناپذیر رژیم ولایت فقیه تعیین تکلیف شد

دکمه بازگشت به بالا