سال ۱۳۹۲

رئیس جمهور برگزیده مقاومت: نمایش انتخابات با انقباض کامل و اجتناب ناپذیر رژیم ولایت فقیه تعیین تکلیف شد, در درون این رژیم هیچ راه حلی نیست و بار دیگر حقانیت و ضرورت سرنگونی و تحریم ثابت شد

خانم مریم رجوی،  رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران، حذف رفسنجانی از انتخابات ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه را که به دستور خامنه ای صورت گرفت، بزرگترین جراحی و شقه آشکار در رأس رژیم توصیف کرد که از یکسو پایه قدرت آن را شکننده تر می‌کند و از سوی دیگر تنش و تشتت درونی آن را به نحو بیسابقه یی  تشدید و  روند تجزیه و سرنگونی رژیم را شتاب می بخشد.

 این یک خود زنی اجتناب ناپذیر و انتحار سیاسی از سوی خامنه ای است که انقباض کامل رژیم ولایت فقیه را در پایان راه نشان می‌دهد. در درون این رژیم هیچ راه حلی وجود ندارد. حقانیت و ضرورت سرنگونی و تحریم این رژیم و انتخابات آن که خط مشی دیرین مقاومت ایران بوده است، بار دیگر به روشن ترین صورت به اثبات می‌رسد. 

علاوه بر این، حذف رفسنجانی و مشایی کاندیدای مطلوب احمدی نژاد، تجزیه و شکاف و رویارویی در میان باندهای مختلف رژیم را به نحو غیر قابل ترمیم  به بدنه و اعماق گسترش می‌دهد.

همچنین حذف رفسنجانی، که عامل تعیین کننده در رسیدن خامنه ای به منصب ولی فقیه  بود، یک فضیحت بزرگ در درون رژیم آخوندی است و آن را حتی در درونی ترین لایه هایش بی اعتبار و نامشروع می‌کند. رفسنجانی به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آخوندها منصوب شخص خامنه ای است و به عنوان عضو خبرگان رهبری رژیم در تعیین ولی فقیه و صلاحیتهای آن در چارچوب رژیم آخوندی نقش دارد.

خامنه ای که تلاشها و تهدیدهایش برای جلوگیری از کاندیداتوری رفسنجانی و مشایی به جایی نرسید، ناگزیر برای حذف آنها به این فضیحت  تن داد. او بیهوده تلاش می‌کند با حذف و تصفیه و انقباض، از سرنگونی محتوم بگریزد اما دوران دستاوردهای بادآورده ناشی از جنگ کویت و جنگ افغانستان و جنگ عراق سپری شده و در ادامه روند انقباض، روند سرنگونی رژیم تسریع می شود.

خانم رجوی بار دیگر عموم مردم ایران را به تحریم یکپارچه انتخابات قلابی فرا خواند و خاطرنشان کرد : «بعد از این جراحی و تصفیة بزرگ، هرگونه معامله و مماشات با این رژیم، صرفاً در خدمت سرکوب و کشتار مردم ایران، دستیابی به تسلیحات اتمی و صدور بنیادگرایی و تروریسم و به آتش کشیدن منطقه توسط آخوندهای مرتجع و بنیادگراست .

رئیس جمهور برگزیده مقاومت، مردم و به ویژه زنان و جوانان ایران را به اعتراضهای همه جانبه علیه شعبده انتخابات آخوندها که سرقت و غصب آشکار حاکمیت مردم ایران است، فرا خواند.

 دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ (۲۱ می ۲۰۱۳)

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا