روزکارگر- شماره۳

  • روزکارگر- شماره۳

    تجمعهای اعتراضی کارگران اخراجی در قزوین. روز دوشنبه, ۶اردیبهشت, ۵۴۰نفر از کارگران کارخانه نساجی فرنخ در قزوین, در ادامه اعتراضات…

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا