سال ۱۳۸۹

روزکارگر- شماره۳

تجمعهای اعتراضی کارگران اخراجی در قزوین.

روز دوشنبه, ۶اردیبهشت, ۵۴۰نفر از کارگران کارخانه نساجی فرنخ در قزوین, در ادامه اعتراضات روزهای گذشته خود با تجمع در محوطه این کارخانه خواستار پرداخت حقوق و مزایای ۷ ماه گذشته خود شدند. ۸۶۰تن از کارگران این کارخانه تاکنون اخراج شده اند. مدیرعامل این شرکت با پشتگرمی به قوانین ضدکارگری آخوندها, به جای پاسخگویی به اعتراضات کارگران گفته است که کارخانه تعطیل شده و سایر کارگران نیز اخراج خواهند شد. 

شرکت ریسندگی ارم در قزوین نیز, از ابتدای سال۸۹ , همه کارگران با سابقه کار کمتر از ۵ سال را اخراج کرده و یک شیفت تولید را به طور کامل تعطیل کرده است. تاکنون هیچ پاسخی به اعتراضات کارگران داده نشده است و کارگران برای پیدا کردن شغل و امرار معاش رومره خود آواره خیابانها و شهرکهای صنعتی هستند.
سیاستهای ضدمردمی آخوندها همراه با واردات بی رویه منسوجات با کیفیت پایین از کشورهای چین و ترکیه و کشورهای جنوب شرق اسیا, صنعت نساجی را در کشور منهدم کرده است و کارخانجات نساجی یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده می شوند. 
در همین حال, تحصن نزدیک به ۱۸۰تن از کارگران رسمی کارخانه چینی البرز, وارد هفتمین هفته خود شده است.. کارگران خواستار دریافت ۷ ماه حقوق و مزایای معوقه خود و رسیدگی به وضعیت شغلی خود هستند. 
در آستانه نوروز ۱۲۰کارگر قراردادی این کارخانه نیز اخراج و کارخانه منحل شد. اکنون کارگران رسمی این کارخانه هیچ چشم اندازی برای ادامه اشتغال خود ندارند و کمرشان زیر بار قرض و فشارهای فزاینده زندگی خم شده است. مقامات ذیربط رژیم تا کنون هیچگونه رسیدگی به مشکلات این کارگران نکرده اند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۰اردیبهشت۱۳۸۹(۳۰آوریل۲۰۱۰)

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا