روزکارگر- شماره۹

  • روزکارگر- شماره۹

    درگیری کارگران و نیروهای سرکوبگر در خیابان نواب و بهبودی تهران در ساعت ۱۳۳۰ حدود ۴۰کارگر که جهت برگزاری تظاهرات…

    ادامه مطلب
دکمه بازگشت به بالا