رژیم آخوندها ۱۶تن را برای اجرای حکم شقاوت بار اعدام جمعی به زندان مخوف اوین منتقل کرد

دکمه بازگشت به بالا