سال ۱۳۸۷

رژیم آخوندها ۱۶تن را برای اجرای حکم شقاوت بار اعدام جمعی به زندان مخوف اوین منتقل کرد

بنابر گزارشهای دریافتی دژخیمان رژیم آخوندها در روز شنبه ۳اسفندماه, ۱۶تن از زندانیان را از زندان گوهر دشت کرج برای اجرای حکم شقاوت بار اعدام جمعی, به زندان مخوف اوین منتقل کرده اند. آقایان هانی خواندار, حمید محمدی وعزیز محسنی درمیان این قربانیان دیده شده اند.

آقای هانی خواندار , در تابستان ۸۶, بعد از  اعتراضات گسترده مردم در رابطه با افزایش قیمت بنزین دستگیر و روانه زندان شد. وی مدتها در بند مخوف ۲۰۹  اوین زیر شکنجه بوده و سپس به شکنجه گاه کهریزک منتقل شد. دژخیمان با کشیدن ناخنهای این زندانی سیاسی با اجرای صحنه اعدام مصنوعی و…قصد درهم شکستن وی را داشتند..

آقایان حمید محمدی و عزیز محسنی نیز در طرحهای سرکوبگرانه موسوم به« ارتقا امنیت اجتماعی» بازداشت شده و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفته اند.
شایان ذکر است که رژیم آخوندها در اولین روزهای هر ماه شمسی, با ایجاد صحنه های تکاندهنده اعدام جمعی در صدد است که ,بر فضای رعب و وحشت درون زندانها و شکنجه گاههای قرون وسطایی خود بیفزاید.

مقاومت ایران عموم سازمانها ومراجع بین المللی مدافع حقوق بشر بویژه کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد را به محکوم کردن این مجازاتهای وحشیانه و تلاش برای توقف آنها فرامی خواند و تأکید می کند  که ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به شورای امنیت ملل متحد برای اتخاذ تصمیمات فوری و لازم الاجرا وتعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر برای رسیدگی به نقض وحشتناک حقوق بشر در  ایران, بیش از هرزمان دیگری  ضروری می باشد.  

دبیرخانه شورای ملی مقاومت  

۳اسفند ۱۳۸۷ (۲۱ فوریه ۲۰۰۹) 
 
 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا