رژیم ضدبشری آخوندی از رسیدگیهای اولیه پزشکی به زندانیان سیاسی خودداری می کند

دکمه بازگشت به بالا